دستگاه برش

-دستگاه خط تولید شیشه های ساختمانی:

دستگاه برش (cnc)

این دستگاه از شرکت LISEC اتریش خریداری شده است ابعاد میز برش 2600 * 6000 می باشد. پس از جور شدن ابعاد در نرم افزار Optimizer ، اطلاعات به دستگاه منتقل شده و عملیات برش آغاز می شود. از جمله قابلیت های این دستگاه برش جام های به ابعاد 3210*6000 و انواع شکل ها می باشد.

 

 

قاپک

از قاپک برای انتقال و حمل شیشه های جام استفاده می شود. استفاده از این وسیله نیاز به نیروی انسانی را به حداقل رسانده است و همچنین خطرات ناشی از حمل جامها توسط کارگران را به میزان بسیار زیادی کاهش داده است. این قاپک ها در سایز های مختلف از اتریش شرکت BARARIC خریداری شده است .